Göterborgsfamiljen 20 år

Summering av Göteborgsfamiljens 20 åriga verksamhet i Göteborg.